Homeopathie

Wat is homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die de levenskracht ondersteunt en het zelfgenezend vermogen van het lichaam herstelt c.q. activeert. De grondlegger van homeopathie is Samuel Hahnemann (1755-1843).

Hahnemann ontdekte dat alleen een klacht behandelen niet genoeg is en dat er, om problemen op te lossen, op een dieper niveau naar de patiënt moet worden gekeken. Want er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten en omdat ieder mens uniek is verschillen deze factoren ook per patiënt. Door bij ieder individu de levenskracht op de voor zijn/haar passende wijze aan te spreken met voor diegene de passende homeopathische middelen wordt weer balans bereikt. Dat maakt iedere behandeling dus ook uniek.

Homeopathische middelen worden gemaakt van o.a. planten, dieren of mineralen. Als er een aftreksel van een giftige plant wordt gemaakt kun je dat niet innemen vanwege de giftige eigenschappen maar als er een homeopathisch middel van wordt gemaakt wordt het aftreksel zover verdund en geschud tot deze giftige eigenschappen zijn verdwenen. Wat overblijft zijn de energetische eigenschappen van de plant die in deze vorm juist de klachten kunnen verlichten die de giftige vorm veroorzaakt: het gelijke wordt met het gelijkende genezen.

Het voordeel van homeopathie is dat het natuurlijk is, mild en dat het geen bijwerkingen heeft. Het is daarom geschikt voor iedereen. Omdat het een energetische behandelmethode is en er zo breed wordt voorgeschreven kun je je misschien voorstellen dat je de effecten van een goed passend homeopathisch middel kunt merken op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau.

Homeopathie is geen kruidengeneeskunde (fytotherapie) want bij fytotherapie zijn de fysieke eigenschappen van de plant nog steeds in het middel aanwezig en dat kan interactie met bijvoorbeeld medicatie veroorzaken, bij homeopathie kan dat niet kan gebeuren.

Ziekteclassificatie

Ik ben opgeleid tot klassiek homeopaat RH aan de Homeopathie Academie Nederland in Almelo.

Ik werk op basis van de ziekteclassificatie waarbij de symptomen in bloembladen worden gevuld. Ieder bloemblad vertegenwoordigt weer een andere dimensie van de klacht en daarnaast is het totaalbeeld van alle bloembladen ook heel bepalend voor de behandeling. Want alle kenmerken, hoe klein ook, kunnen belangrijk zijn en daarom worden ook alle klachten en symptomen in kaart gebracht. Dit kunnen endogene (van binnenuit) of exogene (van buitenaf) komende factoren zijn. In het kort komt het neer op onderstaande uitleg van de bloem:

  • De kern van de bloem is je constitutie: wie ben je, hoe reageer je en wat zijn je sterke en zwakke punten, wat is je aanleg. Het gaat om kenmerken en klachten die je algehele gesteldheid aangaan zoals eetlust, stemming, slaap, warm- of koudbloedig. Veel van deze kenmerken zijn meestal al sinds de kindertijd aanwezig. 
  • Bloemblad acuut-miasmatisch: welke aandoeningen die van binnenuit (uit de constitutie) komen spelen een rol. Hoe reageer je als je ziek bent? Zijn er steeds terugkerende klachten, ziekten? Denk aan acute ontstekingen (KNO, luchtwegen, urinewegen, huid, maag en darmklachten). 
  • Bloemblad biografie/incidenten: welke ongelukken of andere gebeurtenissen (van buitenaf) heb je meegemaakt. Dit kunnen gebeurtenissen zijn die een diepe of blijvende indruk hebben nagelaten in je biografie. Bijvoorbeeld nooit meer fit voelen na een hersenschudding, overlijden van een geliefde, scheiding, brand enz. Belangrijk of er een “nooit meer dezelfde sinds” ervaring is. 
  • Epidemische ziekten: welke besmettelijke (kinder)ziektes heb je doorgemaakt die nog steeds een stempel kunnen drukken op je. Ziekten zoals Pfeiffer, Mexicaanse griep, Malaria, Corona enz. 
  • Iatrogeen: met welke mogelijk schadelijke stoffen kom je in aanraking. Heb je veel medicijnen gebruikt? Heb je veel medische ingrepen moeten ondergaan? Gebruik je op dit moment dagelijks medicijnen? Denk ook aan vaccinaties en pilgebruik. 
  • Erfelijkheid: welke ziektes/aandoeningen komen voor bij je bloedverwanten. Bijvoorbeeld “iedereen in onze familie is allergisch, heeft reuma, migraine” zijn belangrijke uitspraken in deze. Ouders, grootouders, ooms en tantes, waar lijden of leden ze aan? Is er sprake van erfelijke belasting of ziektetendensen in de familie? Wat is het erfelijke materiaal waarmee je geboren bent en zijn er aanwijzingen dat je klachten hiermee verband houden?  
  • Degeneratieve ziekten: zijn er processen gaande die het functioneren van je lichaam aantasten.
  • SOA’s: is er sprake van seksueel overdraagbare aandoeningen.

 

De boem kan uit balans zijn en jouw omstandigheden bepalen welke bloembladen groter zijn dan andere bloembladen en daardoor een handje geholpen moeten worden. Daarmee stel ik een persoonlijk voorschrift op want jouw verhaal is uniek.  

Eerst worden de bloembladen behandeld. Daarna wordt stap voor stap naar de kern van de bloem toe gewerkt op basis van de dan in het oog springende symptomen en de constitutie (de kern) ondersteund zodat het genezingsproces uiteindelijk afgerond kan worden en de patiënt weer in balans komt. Bij ieder consult wordt de bloem weer bijgewerkt zodat inzichtelijk voor mij wordt hoe het klachtenpatroon zich ontwikkelt.

Wijze van voorschrijven

Voor de hulpvraag worden meerdere middelen ingezet om het proces van genezen te kunnen starten. Over het algemeen zijn dit 3 middelen. En eventueel worden nog tincturen en/of Schüssler celzouten geadviseerd.

Meestal wordt in de ziekteclassificatie gewerkt met ruikdoseringen. Het ruiken maakt dat het middel via het uiterst gevoelige neusslijmvlies opgenomen kan worden, dat geeft direct en mild resultaat zonder de bij homeopathie bekende begin-verergering.

Consulten

Ondanks dat persoonlijk contact de voorkeur heeft, kunnen consulten ook prima plaatsvinden via videobellen, dus als je wat verder weg woont is dat meestal geen enkel probleem

Om de voortgang van de behandeling te kunnen beoordelen is het aan te raden om minimaal 2 tot 3 vervolgconsulten in te plannen maar houd er rekening mee dat bij chronische klachten meerdere consulten nodig zullen zijn.